Szukasz szybkiej gotówki?

Dzięki naszej porównywarce znajdziesz najlepszą ofertę nawet w 1 minutę, bez wychodzenia z domu!
Podaj potrzebną kwotę i okres na jakich chcesz rozłożyć spłatę a poniżej wyświetlimy Ci listę z dostępnymi ofertami.

Loan Comparisons

Kwota:
Okres kredytowania:
Show more results

Bank wiedzy o Chwilówkach

Szybkie pożyczki gotówkowe, nazywane chwilówkami, cieszą się rosnącą popularnością wśród polskich klientów. Umożliwiają one otrzymanie pożądanej kwoty pieniędzy w stosunkowo krótkim czasie, a okres kredytowania zwykle jest bardzo krótki. Jakie są ich cechy charakterystyczne oraz ile tak naprawdę kosztuje przeciętna chwilówka?

Wnioskowanie o chwilówkę

Główną różnicą pomiędzy pożyczkami i kredytami gotówkowymi w bankach, a  chwilówkami, jest to, że nieco inaczej wyglądają formalności związane z wnioskowaniem o takie zobowiązanie. Znacznie łatwiej jest otrzymać pożyczkę w firmie pozabankowej niż kredyt gotówkowy w banku, pomimo że w świetle prawa są to takie same zobowiązania.

Chwilówka to pożyczka gotówkowa, która zaciągana jest w firmie niebędącej bankiem. Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby udzieliła ją osoba prywatna na podstawie umowy pożyczki. Jeśli takie zobowiązanie nie przekracza kwoty 255 550 zł, a w przeważającej liczbie przypadków tak właśnie jest, to mamy do czynienia z kredytem konsumenckim. Ustawa o kredycie tego typu nadaje kredytobiorcom wiele przywilejów. Można odstąpić od umowy o kredyt konsumencki w ciągu 14 dni od jej zawarcia, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Nie inaczej jest w przypadku pożyczek pozabankowych – chwilówek.

Banki zobowiązane są przy wnioskowaniu o kredyt przez klientów do skrupulatnego badania ich zdolności kredytowej oraz kontrolowania historii kredytowania w Biurze Informacji Kredytowej. Powoduje to zaostrzone wymagania względem potencjalnych kredytobiorców oraz wydłużenie procesu wydawania decyzji kredytowej. Z zupełnie inną sytuacją mamy do czynienia, jeśli chodzi o chwilówki. W wielu firmach pożyczkowych można je otrzymać nawet w kilkanaście minut od chwili złożenia wniosku o pożyczkę, ponieważ jest on rozpatrywany od razu, czasem we wsparciu komputerowego algorytmu. Pożyczka chwilówka udzielana jest na podstawie oświadczeń klienta dotyczących jego dochodów, źródła zarobkowania czy miesięcznych obciążeń finansowych. Firmy pożyczkowe tylko w nielicznych przypadkach kontrolują BIK przed wydaniem decyzji o udzieleniu pożyczki. Znacznie częściej sięgają zaś po informacje z Biur Informacji Gospodarczych. W efekcie pożyczka chwilówka udzielana jest szybko, bezpośrednio na konto bankowe klienta.

Jakie wymagania muszą spełnić pożyczkobiorcy?

Zdecydowana większość firm udzielających chwilówki oferuje je wyłącznie osobom pełnoletnim, będących obywatelami polskimi, którzy posiadają konto w polskim banku i numer telefonu komórkowego. Wymóg wieku ustalany jest indywidualnie i może on rozpoczynać się od 18-21 lat a kończyć na 65-80 latach. Konieczne jest posiadanie miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Ile może kosztować pożyczka?

Obecnie firmy pozabankowe udzielające chwilówek nie mogą w sposób całkowicie swobodny ustalać wysokości oprocentowania i dodatkowych kosztów związanych z pożyczką. Są one limitowane przepisami obowiązującej ustawy o kredycie konsumenckim, której nowelizacja weszła w życie 11 marca 2016 roku. Ograniczono wówczas wysokość opłat pobieranych z tytułu udzielanych kredytów i pożyczek – zarówno przez banki, jak i firmy pozabankowe. Limit maksymalnego oprocentowania pożyczek od 1 stycznia 2016 roku wynosi tyle, co dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 3,5 punktu procentowego. Skoro stopa referencyjna NBP wynosi 1,5 proc., to oprocentowanie chwilówki w skali roku nie może przekroczyć 10 proc. W przeciwnym wypadku klient może ubiegać się o umorzenie odsetek i otrzyma tzw. bezpłatną pożyczkę.

Wspomniana ustawa wskazuje również limit maksymalnych kosztów pozaodsetkowych, czyli kosztów niezwiązanych z samymi odsetkami. Wśród nich można wymienić kilka elementów:

  • opłata administracyjna – pobierana jako prowizja za udzielenie chwilówki czy też za przystąpienie do takiego zobowiązania,
  • koszty weryfikacji wniosku pożyczkowego,
  • koszty obowiązkowego ubezpieczenia (jeśli dotyczy),
  • koszty jednorazowego przelewu weryfikacyjnego (zwykle 1 grosz lub 1 zł),
  • koszty wydłużenia okresu spłaty zobowiązania,
  • koszty wcześniejszej spłaty pożyczki,
  • koszty windykacji długu i monitów.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że nie wszystkie wymienione pozycje, składające się na łączny koszt pożyczki pozabankowej, muszą być naliczane przy danej ofercie pożyczkowej.

Maksymalny limit kosztów pozaodsetowych, liczonych sumarycznie, wynosi tyle, co suma dwóch składników: 25 proc. kwoty pożyczki oraz 30 proc. wartości pożyczki w skali roku – składnik zmienny, uzależniony od czasu trwania umowy pożyczkowej. Firma pożyczkowa, która udziela kolejnej chwilówki klientowi w okresie 120 dni od daty udzielenia pierwszej pożyczki, nie będzie mogła pobrać wyższych opłat niż takie, które będą mieściły się w limicie kosztów naliczanych od kwoty pierwszego zobowiązania.

RRSO pożyczki

RRSO, czyli Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania zobowiązania określa w sposób obiektywny całkowity koszt pożyczki, jaki poniesie pożyczkobiorca. Nie jest to oprocentowanie zobowiązania pożyczkowego, ale poziom wszystkich kosztów związanych z chwilówką. W niektórych przypadkach w ofertach pożyczkowych RRSO może wynieść nawet kilka tysięcy procent. Miernik ten uwzględnia kapitalizację odsetek, wysokość oprocentowania, zmianę wartości pieniądza w czasie oraz wszystkie opłaty przy pożyczce i okres kredytowania. Przy promocyjnych pożyczkach za 0 zł RRSO chwilówki powinno wynosić 0 proc.