Szukasz kredytu gotówkowego?

Dzięki naszej porównywarce znajdziesz najtańszy nawet w 1 minutę, bez wychodzenia z domu!
Podaj potrzebną kwotę i okres na jakich chcesz rozłożyć spłatę a poniżej wyświetlimy Ci listę z dostępnymi ofertami.

Loan Comparisons

Kwota:
Okres kredytowania:
Sortuj
Znaleźliśmy dla Ciebie ofert.
Zgodnie z podanymi parametrami znaleźliśmy dla Ciebie jedną ofertę
Brak wyników, spróbuj zmienić parametry wyszukiwania.
Pokaż więcej wyników
Wyliczenia i parametry wyświetlane w powyższym porównaniu mogą się różnić od ostatecznej decyzji banku/kredytodawcy, tym samym nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).

Kredyt gotówkowy – najważniejsze informacje

Podstawowym produktem kredytowym w bankach i w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych są kredyty gotówkowe. To produkt, który udzielany jest klientom po zbadaniu ich zdolności kredytowej i sprawdzeniu wiarygodności jako kredytobiorców.

Mnogość ofert kredytów gotówkowych powoduje, że trudno jest wybrać spośród nich taką, która spełnia wszelkie oczekiwania kredytobiorcy. Na co zwrócić uwagę? Jakie są cechy szczególne kredytów gotówkowych?

Pojęcie kredytu gotówkowego

Kredyt gotówkowy definiowany jest jako pożyczka pieniężna udzielana przez bank lub inną, uprawnioną do tego instytucję finansową indywidualnemu klientowi, zwykle na dowolny cel kredytowy konsumpcyjny.

Kredyt gotówkowy jest tożsamy z kredytem konsumenckim, którego pojęcie uregulowano w ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku. To kredyt będący zobowiązaniem finansowym, udzielonym konsumentowi przez kredytodawcę na cele prywatne.

Umowa kredytu powinna być sporządzana na piśmie, a górną granicą kwotową kredytu konsumenckiego udzielanego osobie fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej jest 255 000 zł.

Zalety kredytu gotówkowego

Dzięki skorzystaniu z oferty kredytu gotówkowego, dopasowanej do indywidualnych oczekiwań i preferencji klienta, można szybko otrzymać decyzję kredytową i uzyskać potrzebne środki finansowe. Przy kredycie gotówkowym obowiązuje prosta procedura badania zdolności kredytowej osoby ubiegającej się o takie zobowiązanie. Wymagania wobec kredytobiorcy są bez wątpienia znacznie niższe niż w przypadku kredytów hipotecznych. Ogromna liczba ofert kredytów gotówkowych na rynku powoduje, że zawsze można wybrać taką, która spełni potrzeby konsumenta.

W wielu bankach można uzyskać kredyt bez przedstawiania zaświadczeń o dochodach, choć wówczas należy liczyć się z nieco wyższymi kosztami udzielenia takiego zobowiązania.

Na co można przeznaczyć kredyt gotówkowy?

Cechą charakterystyczną kredytów gotówkowych jest to, że można je przeznaczyć na dowolny cel, o którym nie trzeba informować banku. Kredytodawca nie będzie kontrolował sposobu wykorzystania otrzymanych w ten sposób przez kredytobiorcę środków. Nie można z zasady spożytkować otrzymanych pieniędzy z kredytu gotówkowego na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, ale śmiało opłacić można z nich wakacje, remont mieszkania czy czesne na studiach.

Możliwe zabezpieczenia

Pomimo że najczęściej kredyt gotówkowy można uzyskać bez zabezpieczania jego spłaty w jakikolwiek sposób, to niektóre banki jednak wymagają ustanowienia zabezpieczeń. Większość kredytodawców oczekuje przy tym minimalnego zestawu zabezpieczeń, którego podstawą jest oświadczenie klienta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, jeśli kredyt gotówkowy nie będzie spłacany terminowo, w odpowiedniej wysokości. Warunki kredytowania w kredycie gotówkowym mogą być uzależnione od wykupienia ubezpieczenia spłaty kredytu.

Obecnie mało który bank udziela kredytów tego typu z obowiązkowym poręczeniem żyranta, zabezpieczeniem w postaci weksla in blanco czy blokady środków na rachunku bankowym oraz dołączenia do wniosku współkredytobiorcy.

Ile kosztuje kredyt gotówkowy?

Koszt ponoszony przez kredytobiorcę przy zaciąganiu kredytu gotówkowego można podzielić na dwa elementy składowe:

koszty odsetkowe,
koszty pozaodsetkowe.
Podstawowym kosztem kredytu i źródłem dochodów banków są odsetki opłacane przez kredytobiorcę, w ramach każdej raty kapitałowo-odsetkowej (przy spłacaniu kredytu w ratach) lub w formie jednorazowo płatnych odsetek za dany okres kredytowania.

W ofertach kredytów gotówkowych banki najczęściej podają oprocentowanie w skali roku. Warto przy tym podkreślić, że obecnie istnieją górne limity wysokości kosztów odsetkowych i pozaodsetkowych.

Zgodnie z ustawą o kosztach pożyczek z 11 października 2015 roku, czyli ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, ustawą o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z 22 lipca 2017 roku, ustalono limit kosztów odsetkowych i innych związanych z kredytem gotówkowym.

Odsetki od takiego zobowiązania w skali roku od 1 stycznia 2016 roku mogą wynosić maksymalnie tyle co dwukrotność stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego powiększona o 7 punktów procentowych (inaczej dwukrotność sumy stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktu procentowego). Obecnie przy stopie referencyjnej równej 1,5 proc. będzie to 10 proc. w skali roku.

Limit kosztów pozaodsetkowych kredytów gotówkowych ustalono w następujący sposób:

25 proc. całkowitej kwoty kredytu (część stała),
30 proc. całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym (część zmienna, zależna od okresu kredytowania),
100 proc. całkowitej wartości kredytu, jeśli jest on udzielany na kilka lat.
We wspomnianych ustawach uregulowano wysokość opłat maksymalnych związanych z zaległością w spłacie należności, w tym odsetki karne i opłaty za monity. Dziś najwyższa opłata za opóźnienie w spłacie kredytu gotówkowego w stosunku rocznym może stanowić dwukrotność wysokości odsetek ustawowych i na ten moment jest to 14 proc.

W ofertach kredytów gotówkowych banki są zobowiązane do podawania wysokości RRSO zobowiązania, czyli Rocznej Rzeczywistej Stopy Oprocentowania, która uwzględnia wszystkie koszty ponoszone przez kredytobiorcę w związku z zaciąganym zobowiązaniem. RRSO jest obiektywnym wskaźnikiem, który pozwala na porównywanie różnych ofert tego samego kredytu w poszczególnych bankach czy SKOK-ach.

Porównanie kredytów gotówkowych

Podczas porównywania kredytów gotówkowych warto skupić się na najważniejszych jego parametrach, ale również pamiętać o tych mniej istotnych, a które jednocześnie mogę w niewielkim stopniu wpływać na koszt kredytu lub zmuszać nas do wzięcia dodatkowych produktów. Do najważniejszych parametrów jakie zawsze należy uwzględniać na pierwszy miejscu porównując kredyty gotówkowe należą: RRSO, oprocentowanie, marża oraz prowizja. Te 4 główne parametry bardzo mocno wpływają na całkowity koszt kredytu oraz jego miesięczną ratę. Korzystając z porównywarki Rzetelnykredyt.pl nie musimy się martwić o kwestie liczenia wpływu wartości tych parametrów na wysokość kredytu. Pozostaje nam tylko porównanie całkowitego kosztu kredytu i raty.

Dodatkowe parametry kredytu gotówkowego

Wymienione parametry kredytu gotówkowego stanowią bardzo istotną rolę w wyborze kredytu, jednak nie są jedynymi rzeczami, które mogą wpłynąć na naszą decyzję. Często kredyty gotówkowego ograniczone są odnośnie celu ich spożytkowania. W niektórych przypadkach banki zabraniają używać kredytów gotówkowych do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, ponieważ na to mają przygotowane oddzielne produkty jakimi są kredyty firmowe.

Istotną kwestią jest również wcześniejsze spłata kredytu gotówkowego. W przypadku tego typu kredytów zazwyczaj banki nie nakładają opłat, co nie tyczy się już kredytów hipotecznych. W przypadku tego drugiego produktu zazwyczaj banki pobierają dodatkowe opłaty maksymalnie do 3 pierwszych lat.

Porównując kredyty gotówkowe pamiętaj o porównaniu dodatkowych produktów

Do kredytu gotówkowego często tez dochodzą dodatkowe produkty wymagane przez bank jakim może być konto bankowe. W tym wypadku przy porównywaniu kredytów gotówkowych warto wziąć również ten parametr pod uwagę, ponieważ opłaty związane z prowadzeniem konta często są bardzo różne i korzystanie z dodatkowego konta może być dla nas niewygodne lub nieść może za sobą dodatkowe koszty.

Ranking kredytu gotówkowego

Biorąc pod uwagę wszystkie parametry kredytu gotówkowego sami możemy stworzyć swój własny ranking kredytu, który pomoże nam rozsądnie wybrać odpowiedni kredyt. Taki ranking powie nam o jaki kredyt warto się starać, a na jaki w ogóle nie zwracać uwagi. Dzięki rankingowi będziemy mogli wybrać najrozsądniejsza ofertę kredytu gotówkowego i być pewni tego, że dokonaliśmy najlepszego wyboru.