FAQ – Często zadawane pytania

Funkcjonowanie portalu Rzetelnykredyt

Jak funkcjonuje Rzetelnykredyt?

 1. Wystarczy, że wpiszesz okres kredytowania oraz wysokość kredytu, a pokażemy Ci gdzie możesz znaleźć najkorzystniejszy kredyt
 2. Wybierz najkorzystniejszy dla siebie kredyt.
 3. Kliknij „Sprawdź bezpłatnie”
 4. Wypełnij formularz, który się pojawił. Dzięki niemu, będziemy mogli się z Tobą skontaktować i dalej poprowadzić przez cały proces.
 5. Następnie umówimy Cię z doświadczonym ekspertem kredytowy, który dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy pomoże Ci zdobyć najlepszy dla Ciebie kredyt. Pomoże z całą dokumentacją, którą również złoży za Ciebie w banku.
 6. Pamiętaj! Po sprawdzeniu Twojej zdolności kredytowej warunki kredytu mogą ulec zmianie. Warunki kredytu zawsze są przyznawane indywidualnie.

Dlaczego miałbym wziąć kredyt za pośrednictwem porównywarki Rzetelnykredyt.pl ?

Oferty przygotowywane za naszym pośrednictwem często są dużo korzystniejsze nawet od tych, które są przygotowywane bezpośrednio w banku. Możliwe jest to dzięki naszym indywidualnym warunkom przyznawanym przez banki.

Dlaczego muszę podać nr telefonu oraz kod pocztowy?

Dzięki numerowi telefonu będziemy mogli się z Tobą skontaktować i umówić Cię na spotkanie z ekspertem kredytowym. Jednocześnie będziemy mogli również udzieli Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Dzięki kodowi pocztowemu będziemy mogli wysłać prośbę o spotkanie do eksperta kredytowego znajdującego się w Twoim mieście.

Czy muszę zaznaczać zgody marketingowe?

Tak jest to konieczne, ponieważ informacją na temat kredytu jaką chcemy Ci przekazać jest informacją handlową. Bez tego niestety nie będziemy mogli ci pomóc w znalezieniu najlepszego kredytu.

Jak długo przechowywane są moje dane?

Dopóki nie poprosisz o ich usunięcie. Dane możemy usunąć w każdej chwili. Wystarczy, że nam tylko o tym napiszesz.

Po co jest mi potrzebny ekspert kredytowy?

 • Zostaniesz dokładnie zapoznany ze wszystkimi ofertami kredytów będących na rynku
 • Razem wybierzecie najlepszą
 • Zostaniesz zapoznany z wieloma dodatkowymi kosztami – w każdym banku wygląda to inaczej
 • Składa dokumenty za Ciebie i kontaktuje się z bankiem w Twoim imieniu
 • Tłumaczy dokumenty kredytowe

Czy spotkanie z ekspertem kredytowym do czegoś mnie zobowiązuje?

Nie, spotkanie z ekspertem nie jest zobowiązujące również jest w pełni darmowe.

Czy ekspert kredytowy będzie mnie namawiał na wzięcie kredytu w konkretnym banku?

Nie, nasi eksperci są niezależni. Ich obowiązkiem jest działać z myślą o Twoim dobru.

Zależy nam na Twoim zadowoleniu i najwyższych standardach pomocy w wyborze kredytu.

Kredyt hipoteczny

Jakie dokumenty muszę przygotować biorąc kredyt hipoteczny?

Działalność gospodarcza

Dla banku najistotniejszą rzeczą jest kondycja finansowa firmy, czyli dochód netto. Atutem jest również stały dochód, bez dużych odchyleń od średnich zarobków (najlepiej maksymalnie do 30%). Dlatego należy przygotować :

 • PIT za bieżący oraz poprzedni rok
 • KPiR za bieżący oraz poprzedni rok
 • Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami w Urzędzie skarbowym
 • Zaświadczenie o niezaleganiu w składkach ZUS

Umowa o pracę

 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach
 • Wyciąg z rachunku bankowego, na które przelewane jest wynagrodzenie
 • Zaświadczenie z ZUS o odprowadzanych składkach przez pracodawcę
 • PIT 37 za poprzedni rok lub 2 ostatnie lata
 • Zaświadczenie od pracodawcy o przedłużeniu umowy o pracę, jeśli kończy się ona do 12 miesięcy po otrzymaniu kredytu

Umowa zlecenie, o dzieło lub umowa świadczenia usług

 • Zaświadczenie o dochodach oraz zatrudnieniu
 • Wszelkie umowy, które potwierdzają wykonanie powierzonej pracy
 • Wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie
 • Rachunki z umów cywilnoprawnych
 • PIT 37 za poprzedni rok lub 2 ostatnie lata

Emerytura lub zasiłek przedemerytalny

 • Wyciąg z rachunku bankowego na który przelewana jest emerytura
 • Decyzja o przyznaniu świadczenia emerytalnego

Jakiej wysokości jest minimalny wkład własny?

10% – tyle stanowi minimalny wkład własny. Niektóre banki wymagają 20%, jednak czym większy wkład tym większa szansa na uzyskanie lepszych warunków kredytowych.

Jaki jest czas oczekiwania na wydanie decyzji o przyznanie kredytu hipotecznego?

Zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym – 21 dni. Jednak w niektórych sytuacjach banki proszę o uzupełnienie braków formalnych i wtedy ten czas się wydłuża.

Czy można wpłynąć na przyśpieszenie wydania decyzji kredytowej?

Jedyny realny wpływ jaki na to mamy to przygotowanie pełnego kompletu dokumentu, zadbanie o to aby dowód był aktualny oraz nieuszkodzony, zadbanie o to, aby każdy podpis był w odpowiednim miejscu oraz została złożona parafka na każdej stronie. Przy składaniu dokumentów warto wszystkie sprawdzić dwa razy, aby nie czekać kilka dni tylko po to, aby uzyskać informację od banku, że dokumenty nie zostały poprawnie złożone.

Jak szybko bank wypłaca pieniądze po przyznaniu kredytu hipotecznego?

Na wypłatę kredytu ma wpływ to czy mieszkanie pochodzi z rynku wtórnego czy pierwotnego. Istotną kwestią jest potwierdzenie przez notariusza dla banku, że został wpłacony wkład własny oraz to, że hipoteka została wpisana na rzecz banku. Zazwyczaj cały ten zabieg trwa kilka dni po uruchomieniu kredytu.

Czy muszę spłacać raty kredytu hipotecznego podczas wypłacania transz?

Na szczęście nie praktykuje się takich spłat. Po podpisaniu umowy kredytowej bank będzie wypłacał transze na rzecz dewelopera oraz pilnował czy na budowie widać postępy. W tym czasie obowiązuje Cię karencja w spłatach zadłużenia, aż do wypłacenia ostatniej transzy przez bank. W czasie karencji należy spłacać jedynie same odsetki.

Czy mój wiek ma wpływ na moją zdolność kredytową?

W przypadku kredytów hipoteczny niestety tak. Każdy z banków ma ustalany maksymalny wiek kredytobiorcy któremu może udzielić kredytu. Zazwyczaj dla kredytu na 30 lat jest on w granicach 40-45 lat. Wyjątek stanowi mBank, który udziela kredu maksymalnie do 37 roku życia. Sytuacja lepiej wygląda w przypadku Alior Bank, gdzie kredy hipoteczne na 30 lat udzielane są nawet osobom w wieku 50 lat. Natomiast w przypadku PKO Banku Polskiego wymogiem jest, aby kredytobiorca na dzień spłaty kredytu nie miał więcej jak 75 lat.

Czy zabezpieczenie kredytu ma wpływ na jego wysokość oraz warunki spłaty?

Jak najbardziej. Czym wyższe zabezpieczenie kredytu tym wyższy kredyt może zostać przyznany. W momencie kiedy bank otrzyma wystarczające duże zabeczenie będzie również w stanie przygotować lepsze warunki.

Czy wzięcie kredytu w banku w którym mam konto przyśpieszy proces otrzymania kredytu?

Tak, ponieważ dzięki temu bank będzie miał wgląd do Twoich wpływów i łatwiej będzie mógł ocenić Twoją zdolność.

Czy posiadając umowę na czas określony otrzymam kredyt hipoteczny?

Jeśli Twoja zdolność będzie odpowiednio wysoka to jak najbardziej. Dla banku liczy się, aby umowa nie kończyła się zaraz po otrzymaniu kredytu. Zdarza się w takiej sytuacji, że bank prosi o zaświadczenie od pracodawcy, że umowa będzie przedłużana

Czy otrzymam kredyt hipoteczny, jeśli będę chciał/a wziąć go z osobą, która nie jest ze mną spokrewniona?

Jak najbardziej. O kredyt hipoteczny wspólnie mogą ubiegać się osoby, które nie są w związku małżeńskim, ani nie są dla siebie żadną rodziną.

Mam kredyt gotówkowy czy mogę starać się o kredyt hipoteczny?

Oczywiście, nawet jeśli ma się kilka kredytów gotówkowych. Niestety każde zobowiązanie obniża naszą zdolność kredytową, ale to nie oznacza, że nie będzie ona wystarczająca, aby wziąć kredyt hipoteczny.

Otrzymuje wynagrodzenie w gotówce (do ręki) czy w takiej sytuacji mogę starać się o kredyt?

Jak najbardziej. Istotne, aby te dochody można było udokumentować. Często w takich sytuacjach bank prosi o pobranie zaświadczenia o zarobkach z Urzędu Skarbowego za ostatni rok oraz zaświadczenie z ZUS o odprowadzanych składkach.

Czy nieruchomość nie należąca do mnie (np. dom lub mieszkanie) może stanowić zabezpieczenie mojego kredytu?

Tak, nieruchomość osoby niespokrewnionej lub rodziców może stanowić zabezpieczenie Twojego kredytu. Jednak osoba będąca właścicielem nieruchomości musi wyrazić zgodę na obciążenie nieruchomości kredytem.

Czy jeśli nieruchomość jest już obciążona hipoteką czy może stanowi zabezpieczenie przy moim kredycie?

Czasami bank wyraża na to zgodę, jednak takie sytuacje zdarzają się dość rzadko. W takich sytuacjach banki najczęściej wymagają, aby ich hipoteka została zabezpieczona na pierwszym miejscu. Wymagana jest wtedy zmiana wpisu w księdze wieczystej.

Jeśli moje mieszkanie lub dom nie posiada księgi wieczystej czy może stanowić zabezpieczenie kredytu?

Jak najbardziej, jednak najczęściej w takiej sytuacji bank będzie prosił o złożenie wniosku o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości. Zdarza się w takiej sytuacji, że bank w imieniu klienta organizuje większość procedur i pomaga w dopełnieniu formalności.

Czy 2 nieruchomości lub więcej mogą stanowić zabezpieczenie jednego kredytu?

Jak najbardziej. Czym większe zabezpieczenie dla banku tym większa szansa, że kredyt będzie na korzystniejszych warunkach. Jednak nie zawsze warto ryzykować stratą kilku nieruchomości dla trochę lepszych warunków kredytowych.

Czy kredytowana nieruchomość w złym stanie technicznym może jednocześnie stanowić zabezpieczenie kredytu?

Jest to zależne od wielkości złego stanu technicznego. Jednak jeśli już jakiś bank udzieli kredytu to pod warunkiem, że część z tych środków zostanie przeznaczona na poprawę stanu technicznego nieruchomości.

Czy należy ubezpieczyć nieruchomość będącą zabezpieczeniem kredytu?

Na dzień dzisiejszy wymaga tego każdy bank. Nieruchomość ubezpiecza się od pożaru, zalania i innych zdarzeń losowych. Jednak przed wykupieniem ubezpieczenia za pośrednictwem banku warto porównać stawki na własną rękę. Często wychodzi wtedy taniej.

Czy konieczne jest ubezpieczenie pomostowe?

Tak, bank wymaga takiego ubezpieczenia na czas kiedy realizowana jest wypłata kredytu, a nie zostało jeszcze ustanowione prawnie zabezpieczenie hipoteczne. Jedną z form ubezpieczenia pomostowego jest podwyższenie oprocentowania na czas ustanawiania wpisu do ksiąg wieczystych. PO uzyskaniu wpisu bank zwraca nadpłaconą kwotę.

Jak wygląda droga do uzyskania kredytu hipotecznego?

 1. Umówienie spotkania z ekspertem kredytowym przez Rzetelnykredyt .
 2. Wybór oferty banku i skompletowanie dokumentów.
 3. Złożenie wniosku kredytowego w wybranym banku.
 4. Wydanie decyzji kredytowej.
 5. Negocjowanie warunków.
 6. Podpisanie umowy kredytowej.
 7. Podpisanie umowy ze sprzedającym/developerem.
 8. Wypłata kredytu podzielona na transze lub w jednej transzy.

Czy mogę spłacić kredyt hipoteczny przed czasem?

Jak najbardziej, jednak warunki takiej spłaty bywają bardzo różne. Czasami banki wymagają spłaty również odsetek za pełen okres kredytowania. Jednak wystarczy, że będziemy cyklicznie nadpłacać kredyt to unikniemy spłaty pozostałych odsetek. Nadpłacie podlega sam kapitał, bez odsetek. Jednak zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym prowizja za nadpłatę może być pobierana tylko przez pierwsze 3 lata.

Kredyt hipoteczny na budowę domu muszę rozliczyć na podstawie faktur?

Na szczęście tak się już nie robi. Tak spożytkowaną inwestycję bank rozlicza na podstawie zdjęć lub przez inspekcję pracownika banku

Czy kredyt hipotetyczny ma dodatkowe koszty?

 • Wycena nieruchomości – zdarza się, że niektóre banki pokrywają ten koszt, jednak inne wymagają opłacenia tego przez klienta. Zakres cen waha się od 0- 1100 zł
 • Ubezpieczenie nieruchomości – koszt ubezpieczenia samych murów to ok. 0,05% w skali roku od wartości nieruchomości.
 • Ubezpieczenie na życie – nie jest ono wymagane w każdym banku. Jego koszt to ok 0,02% wartości kredytu w skali miesiąca.
 • Ubezpieczenie pomostowe – opiera się na podwyżce marży banku i waha się od 0,05%-2,5%. Zazwyczaj trwa od 1- 36 miesięcy.

Jakie są dodatkowe koszty zakupu nieruchomości?

 • Podatek PCC – wynosi 2% od wartości rynkowej nieruchomości. Dotyczy rynku pierwotnego oraz wtórnego, jeśli sprzedawca nie jest płatnikiem VAT.
 • Księga wieczysta
  • Założenie księgi wieczystej – 60 zł
  • Wpis właścicieli nieruchomości – 200 zł
  • Wpis hipoteki nieruchomości do działu IV – 200 zł
  • Wpis roszczenia do działu III – 150 zł
 • Umowa deweloperska – umowa przedwstępna z deweloperem (dotyczy tylko rynku pierwotnego).

Czy to bank jest właścicielem kredytowanej nieruchomości?

Nie, bank nie jest jej właścicielem. Jest on jedynie jest wpisany do IV działu księgi wieczystej i będzie tam widniał do końca spłaty kredytu. Nawet jeśli przestaniesz spłacać swoje raty, bank nie stanie się jej właścicielem. Zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym dostaniesz min. 6 miesięcy na sprzedaż nieruchomości z hipoteką.

Czy mając krótki staż pracy mogę starać się o kredyt hipoteczny?

Oczywiście, krótki staż pracy nie przekreśla szansy na otrzymanie kredytu. Dla banku istotne jest, aby umowa nie kończyła się w niedługim czasie. Dobrze jest kiedy do jej zakończenia pozostało przynajmniej 12 miesięcy.

Czy brak umowy o pracę przekreśla moje szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego?

Na szczęście nie. W pewnych bankach można otrzymać kredyt posiadając umowę zlecenie lub o dzieło.

Co wpływa na wysokość oprocentowania?

Na wysokość oprocentowania wpływa marża banku oraz stawka referencyjna – WIBOR (dla kredytów w PLN). Marża jest zależna od banku, ponieważ to ona definiuje ile bank zyska na kredycie. Marża jest stała przez cały okres kredytowania. Natomiast stawka referencyjna – WIBOR jest zmienny i jego wysokość zależy od wysokości stóp procentowanych ustalanych przez NBP. Dlatego wysokość raty kredytu również może się zmienić.

Czy można sprzedać nieruchomość, które jest obciążona hipoteką?

Jak najbardziej, często taki zabieg wykonywany jest w momencie kiedy przestaje nas być stać na dom/mieszkanie.

Lepsza jest rata równa czy malejąca?

Najczęściej wybierana jest rata równa, ponieważ na początku kredytowania nie obciąża tak mocno budżetu. Natomiast korzystniejszym rozwiązaniem jest rata malejąca, ponieważ dzięki niej cały kredyt jest tańszy. Rozwiązanie to jest również dobre dla osób, które chcą spłacić kredyt przed czasem, jednak rata malejąca mocniej też obciąża naszą zdolność kredytową.

Czy warto zwiększyć wkład własny?

Jeśli masz na tyle wolnych środków, ze stać Cię na zwiększenie wkładu własnego to jest to bardzo dobre rozwiązanie. Zmniejszy to na pewno całkowity koszt kredytu, otrzymamy lepsze warunki, a dzięki temu więcej pieniędzy zostanie z Tobą.

Czy warto wziąć kredyt hipoteczny w obcej walucie?

Na to pytanie niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Niezależnie od tego w jakiej walucie weźmiemy kredyt to rata kredytu nigdy nie będzie stała. Zawsze oprocentowanie będzie ulegało zmianie, ponieważ jest no zależne od aktualnych stóp procentowych funkcjonujących w danym kraju. Dodatkowo biorąc kredyt w obcej walucie musimy liczyć się z ryzykiem zmiany kursu waluty, co dobitnie pokazał nam frank szwajcarski (CHF).

Jakie są opłaty notarialne przy zakupie nieruchomości?

 • Taksa notarialna – czyli wynagrodzenie dla notariusza
Wartość nieruchomości Koszt notarialny
Do 3000 zł 100 zł
3001 – 10000 zł 100 zł + 3% od kwoty przekraczającej 3000 zł
10001 zł – 30 000zł 310 zł + 2% od kwoty przekraczającej 10 000 zł
30 001 zł – 60 000zł 710 zł + 1% od kwoty przekraczającej 30 000zł
60 001zł – 1 000 000 zł 1010 zł + 0,4% od kwoty przekraczającej  60 000zł
1 000 001 zł – 2 000 000 zł 4 770 zł + 0,2%od kwoty przekraczającej  1 000 000 zł
Powyżej 2 000 000 zł 6 770 zł + 0,25% od kwoty przekraczającej 2 000 000 zł (ale nie więcej jak 10 000 zł)
 • Odpis aktu notarialnego – Koszt jednej strony waha się od 6 – 20 zł netto
 • Założenie księgi wieczystej – 60 zł
 • Wpis do księgi wieczystej – 200 zł bez względu na wartość nieruchomości

Kredyt gotówkowy

Jakie dokumenty muszę przygotować biorąc kredyt gotówkowy?

Kredyt gotówkowy nie jest kredytem, który wymaga od nas stosu dokumentów. Czasami ogranicza się to do kilku dokumentów, a czasami banki przyznają kredyt na podstawie samego dowodu osobistego oraz oświadczeń. Jednak te najbardziej wymagające banki wymagają od nas:

 • Dowodu osobistego
 • Zaświadczenia o dochodach – umowa o pracę, umowa zlecenie, umowy o dzieło itp.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą zazwyczaj dodatkowo musisz zapewnić:

 • KPiR za obecny oraz zeszły rok rozliczeniowy
 • PIT za poprzedni rok

Jaki jest czas oczekiwania na wydanie decyzji o przyznanie kredytu gotówkowego?

 1. Nawet 10-15 min, jednak tylko w niektórych przypadkach oraz jeśli wniosek jest składany online. Maksymalny czas oczekiwania jest do kilkunastu dni, jednak zdarza się to bardzo rzadko.

Jak szybko bank wypłaca pieniądze po przyznaniu kredytu gotówkowego?

Wypłata może nastąpić nawet w ciągu 15 minut lub tego samego dnia po zarejestrowaniu umowy kredytowej w systemie.

Ogólnie o kredycie

Co mogę zrobić kiedy nie stać mnie na spłatę raty?

W takiej sytuacji możemy zawnioskować do banku o uruchomienie karencji spłaty kredytu. Dzięki temu nie będziemy musieli płacić części kapitałowej, ale wciąż będziemy musieli regulować odsetki. Okres takiej karencji jest zależny od oferty banku Zazwyczaj mieści się on w przedziale od 12-60 miesięcy. Jednak po zakończonym okresie karencji do pozostałych rat zostaje doliczona część kapitałowa w związku z czym wysokość następnych rat może trochę urosnąć.

Jak długo ważne jest zaświadczenie o zarobkach?

Zazwyczaj do 30 dni licząc od daty jego wystawienia.

Czy wcześniej spłacany kredyt podwyższa moją zdolność?

Jak najbardziej. Jeśli tylko kredyt lub karta kredytowa były spłacane na czas to dla banku jesteśmy wtedy bardziej wiarygodni.

Jeśli jestem poręczycielem innego kredytu czy bank udzieli kredytu dla mnie?

Podczas starania się o kredyt bank na pewno uwzględni to, że się jest poręczycielem innego kredytu. Bank weźmie pod uwagę wysokość rat oraz terminowość spłacania poręczonego kredytu. Jednak przy wystawianiu decyzji kredytowej do każdego klienta bank podchodzi indywidualnie.

Czy premia w pracy podwyższa moją zdolność kredytową?

Jeśli jest ona uwzględniona w umowie o prace i jest w miarę regularna to jak najbardziej. Jednak w przypadku premii uznaniowych bank może wziąć pod uwagę tylko część tej kwoty.

Czy można wcześniej spłacić kredyt?

W przypadku kredytu gotówkowego oraz hipotecznego taka opcja zazwyczaj jest możliwa. Jednak banki często naliczają dodatkowe koszty za przedwczesną spłatę. W przypadku kredytu hipotecznego koszty za wcześniejsza spłatę lub nadpłatę mogą być naliczane tylko przez pierwszych 36 miesięcy. Zazwyczaj prowizja mieści się w przedziale od 1-3%

Jak poprawić zdolność kredytową

 1. Pamiętaj, aby udokumentować wszystkie swoje dochody np. przychody z najmu, premie okresowe czy nawet „wczasy pod gruszą”
 2. Pospłacaj wszystkie zobowiązania – warto nawet zrezygnować z karty kredytowej
 3. Zdobądź umowę o pracę na dłuższy okres – umowa nie może się kończy przed upłynięciem 12 miesięcy po wzięciu kredytu
 4. Zmniejsz koszty życia – banki czasami weryfikują nasze obciążenia konta bankowego. Jeśli jednak nie chcemy mniej wydawać to warto zacząć posługiwać się gotówką, aby nasze wydatki nie były udokumentowane
 5. Poręczenie kredytu – jeśli chcesz wziąć kredyt hipoteczny unikaj poręczeń kredytów. Takie poręczenie obniża Twoją zdolność kredytową.
 6. Unikaj parabanków (pożyczki krótkoterminowe, chwilówki itp.) – analitycy bankowi patrzą bardzo negatywnie na osoby, które korzystają z takich usług. Nawet jeśli takie zobowiązania spłacasz regularnie to może to świadczyć o impulsywności oraz złym zarządzaniu własnymi finansami
 7. Optymalizacja kosztów kredytu – weź stałe raty, wydłuż okres kredytowania, weź dodatkowe ubezpieczenie. Niestety są to zabiegi, które spowodują, że kredyt będzie droższy, ale przynajmniej będzie mógł Ci on zostać przyznany.
 8. Znajdź poręczyciela – osoba, która stanowi dla banku dodatkowe zabezpieczenie na pewno poprawi Twoje możliwości kredytowe. Jednak nie polecamy tego zabiegu nikomu. Każdy może mieć gorszy okres w życiu, a wtedy odpowiedzialność za kredyt przechodzi na poręczyciela.

Jak długo widnieje wpis w BIK?

Przynajmniej 5 lat. Po upłynięciu tego okresu należy złożyć wniosek w BIK o usunięcie naszej negatywnej historii kredytowej. Jednak z negatywną historią kredytową również można otrzymać kredyt. Wszytko zależy od polityki kredytowej danego banku.

Co ma wpływ na zdolność kredytową?

 1. Wysokość oraz rodzaj Twojego dochodu
 2. Wiek
 3. Ilość osób w gospodarstwie domowym
 4. Historia kredytowa

Dodatkowo:

 1. Wysokość kredytu
 2. Rodzaj rat (stałe lub malejące)
 3. Okres kredytowania – czym dłużysz tym lepiej dla Twojej zdolności
 4. Zabezpieczenia kredytu – czym jest ich więcej tym bardziej poprawią Twoją zdolność kredytową.

Podstawowe pojęcia

RRSO

Czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. Jest to suma wszystkich kosztów w całym okresie kredytowania przeliczona na procenty. W przypadku kredytów gotówkowych jest to bardzo pomocny parametr, ponieważ za pomocą niego możemy łatwo znaleźć najtańszy kredyt. W przypadku kredytów hipotecznych ten parametr niestety nie pozwoli nam oszacować wszystkich kosztów ze względu na dużą liczbę zmiennych oraz brak możliwości uwzględnienia wszystkich istotnych parametrów.

BIK

To Biuro Informacji Kredytowej, czyli instytucja, która gromadzi dane o historii kredytowej klienta. Każdy bank przed wydaniem decyzji kredytowej sięga po informacje o kliencie w BIK, dlatego istotne jest aby zawsze dbać o spłacanie wszystkich swoich zobowiązań. Jeśli natomiast kiedyś był z tym problem to taka informacja na pewno pojawi się w BIK, co może wpłynąć na wydanie negatywnej decyzji kredytowej.

Ubezpieczenie niskiego wkładu

To ubezpieczanie, którego bank wymaga w momencie kiedy Twój wkład własny wynosi poniżej 20%. Dzięki niemu bank może udzielić Ci kredytu w wysokości 100% wartości nieruchomości.

Scoring kredytowy

To ocena Twojej wiarygodności oraz ryzyka kredytowego wyrażana w punktach. Czym więcej punktów tym większa wiarygodność kredytowa.